Buhalterinė apskaita viešosioms įstaigoms

Teikiame viešųjų įstaigų / asociacijų buhalterinės apskaitos paslaugas

Darbo organizavimas

 • Buhalterinė apskaita organizuojama nuotoliniu būdu;
 • Dokumentai pateikiami elektroninėmis priemonėmis ar fiziniu pavidalu pristatomi į mūsų biurą;
 • Kitais buhalterinės apskaitos klausimais pasirūpinsime mes;
 • Teikiame darbuotojų darbo užmokesčio/mokesčių pavedimų formavimą;
 • Buhalterinės paslaugos vykdomos visoje Lietuvoje;
 • Lengvas buhalterinės programos ir įvairių platformų (e-shop API, R-Keeper eBay, Amazon, Shopify, Etsy, Verskis) integracija;
 • Iškilusius klausimus sprendžiame itin greitai;
 • Buhalteriją tvarkome pagal galiojančius įstatymus bei naujausius apskaitos standartus;
 • Organizuojame lengvą buhalterijos perėmimą iš buvusių buhalterių;
 • Sutvarkome neatsakingai vestą buhalteriją;
 • Ilgametė patirtis darbe su Valstybine mokesčių inspekcija – teikiami patarimai atspindi aktualią įmonių patikrinimų metodiką;
 • Atstovaujame Jūsų interesus mokesčių inspekcijos operatyvių patikrinimų, mokestinių tyrimų ar mokestinių patikrinimų metu;
 • Mūsų profesinė rizika yra apdrausta.

Teikiame viešųjų įstaigų buhalterinės paslaugas

Mūsų įmonė teikia aukščiausios kokybės buhalterines paslaugas viešosioms įstaigoms bei asociacijoms. Lyginant VŠį buhalterinę apskaitą su juridiniems asmenims taikoma apskaita,  VŠį yra ne pelno siekianti organizacija, todėl apskaitos ir apmokestinimo tvarka šiuo atveju skiriasi. Viešųjų įstaigų ar asociacijų buhalterija privalo būti skaidri ir tvarkinga. Viešosios įstaigos apmokestinamajam pelnui taikoma pelno mokesčio lengvata ir jos pelnas negali būti skirstomas kaip dividentai, t.y. jis gali būti naudojamas tik įstaigos tikslams siekti. Tuo pačiu Viešojį įstaiga gali gauti paramą. Išskirsime, kad labai svarbu laiku deklaruoti visus mokėtinus mokesčius bei taikyti visus buhalterinės apskaitos principus, ruošiant metines finansines ataskaitas. Svarbu paminėti, kad Viešųjų įstaigų apskaita tvarkoma taikant dvejybinio įrašo būdą. Ilgametę patirtį turintys profesionalai suteiks jūsų viešąjai įstaigai tokią paslaugą, kurios reikia, pradedant pirminiu dokumentu apdorojimu ir baigiant finansinės, mokestinės atskaitomybės sudarymu. Siūlome tiek pilną buhalterinę apskaitą, tiek išskirtinai tas paslaugas, kurių jums reikia, kadangi savo paslaugas pritaikome kliento poreikiams. Integruojame buhalterinės apskaitos programas, kuriomis galėsite naudotis patys, kas palengvina procesą. Visiškai nesvarbu, kuriame Lietuvos mieste gyvenate, paslaugas teikiame visoje Lietuvoje nuotoliniu būdu. Jūsų patogumui dokumentus galime priimti elektroninių priemonių pagalba arba atvykus į mūsų biurą. Kadangi Viešoji įstaiga yra ne pelno siekianti organizacija, jos buhalterija gali sulaukti išskirtinio Valstybinės mokesčių inspekcijos dėmesio, todėl labai svarbu ją išlaikyti tvarkingą ir pateikti laiku. Šis darbas reikalauja tikslumo ir atsakingumo, todėl rekomenduojame visus buhalterinių paslaugų reikalus perduoti profesionalams, o jums susikoncentruoti į savo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą. Mūsų darbas – atstovauti jūsų interesus mokesčių inspekcijos patikrinimų metu, todėl galėsite būti užtikrinti, kad buhalterinė apskaita visuomet tvarkinga ir nesukels jums jokių papildomų rūpesčių.

 
Susisiekite